مرجع حرفه ای علم اطلاعات پایگاهی برای تبادل دانش ،اطلاعات منابع و آموزش های جذاب و مفید
با هدف اعتلای مسیر حرفه ای و زندگی شغلی کتابداران و متخصصان اطلاعات است

همه نوشته های در: تجربه ها و یادداشت ها

ارسال پیامک بلک لیست

در حال بارگذاری