مرجع حرفه ای علم اطلاعات پایگاهی برای تبادل دانش ،اطلاعات منابع و آموزش های جذاب و مفید
با هدف اعتلای مسیر حرفه ای و زندگی شغلی کتابداران و متخصصان اطلاعات است

همه نوشته ها با برچسب: مدیریت کتابخانه

در حال بارگذاری